[02].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số sau, đâu là hỗn số?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Biết của một số bằng . Số đó là: 

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Giá trị của thoả mãn là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Số đường thẳng đi qua hai điểm cho trước là:

A. vô số. B. . C. . D. .

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu và IA = IB thì điểm là trung điểm của đoạn thẳng .

B. Nếu  thì điểm là trung điểm của đoạn thẳng .

C. Nếu thì điểm là trung điểm của đoạn .

D. Nếu thì điểm là trung điểm của đoạn .

Câu 6: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?

A. Diện tích của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị tính là ).

B. Số học sinh nam của các tổ trong lớp 6A.

C. Tên các loài động vật sống tại vườn quốc gia Cúc Phương.

D. Năm sinh của các thành viên trong gia đình em.

Câu 7: Trong các số sau, số nào là số thập phân âm ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Trong các số sau, số nhỏ hơn là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: An liệt kê năm sinh của một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 6, được dãy dữ liệu như sau: 

 

 

 

 

Giá trị không hợp lý trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là:

A.. B. . C. . D. .

Câu 10: Quan sát biểu đồ sau và cho biết: Có bao nhiêu vé mệnh giá nghìn đồng được bán ra?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Tia đối của tiaA. tia . B. tia . C. tia . D. tia

Câu 12: Cho hình vẽ (Hình 8). Khẳng định nào sau đây sai:

A.   cắt nhau tại

B. có điểm chung.

C. Ba điểm thẳng hàng.

D. cắt nhau tại .
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) . b) . c) . d) . e) .

Câu 14 (0,75 điểm).

a) Diện tích đất trồng cây của gia đình Mai là . Bố Mai định dùng diện tích đó để trồng bưởi. Hỏi diện tích đất trồng bưởi của gia đình Mai là bao nhiêu ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Năm 2020 tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt (nghìn ha), bằng so với năm trước. Em hãy tính xem diện tích trồng lúa của nước ta năm 2019 là bao nhiêu nghìn ha ?

c) Bác nông dân có một mảnh vườn hình chữ nhật. Bác dùng diện tích mảnh vườn để trồng cây ăn quả. Biết diện tích trồng cây ăn quả là . Hỏi diện tích mảnh vườn là bao nhiêu ?

Câu 15 (1,5 điểm)

a) Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn  .

b) Tìm phân số nghịch đảo của các phân số sau:

c) Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm: .

Câu 16 (1,5 điểm)

a) Cho dãy số liệu về cân nặng (theo đơn vị kilôgam) của học sinh lớp 6 như sau:

                           

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn cân nặng của học sinh lớp 6 trên. Dựa vào bảng hãy cho biết có bao nhiêu bạn nặng kilôgam?

b) An gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết qủa như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

20

15

22

18

15

10

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

 i) Số chấm xuất hiện bằng 2;

 ii) Số chấm xuất hiện là lớn hơn 3.

Câu 5 (1,0 điểm) Trên tia lấy điểm sao cho  

a) Tính độ dài đoạn thẳng?

b) Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng không? Vì sao?

..........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục