[02].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG TRƯỜNG THCS: HƯNG THÁI, HƯNG LONG, HỒNG PHÚC, T N PHONG)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm ):

Em hãy chọn chỉ một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước lại câu trả lời đúng 

Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là:

   A. {0; 1; 2; 3; 4}            B. {1; 2; 3; 4}

   C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}        D. {1; 2; 3; 4; 5}

Câu 2: Trong các số: 120 ; 184 ; 246 ; 450 ; 625 ; 757. Số nào chia hết cho cả 2 và cho 5?

A. 120; 184; 246

B. 120;450

C. 120; 450; 625

D. 120; 450;757

Câu 3: Phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố được:

A. 54 = 2.33

B. 54 = 3.23

C. 54 = 2.32

D. 54 = 3.22

Câu 4: Hoa gấp được 97 ngôi sao và xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

A. 600

B. 450

C.   900

D. 300

Câu 6: Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo bằng 8cm và 10cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 80cm2

B. 60cm2

C. 40cm2

D. 100cm2

Câu 7: Cho hình sau, công thức tính diện tích hình bình hành là:

A. S = a.b

B. S = a.h

C. S = b.h

D. S = a.b.h

Câu 8: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a = 4.5 + 22.(8 – 3) (cm) là:

A. 160cm2

B. 400cm2

C. 1600cm2

D. 40cm2

II.TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 146 + 121 + 54 + 379           b)       c)

Câu 2: ( 2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a) x - 25 = 70                            b) 123 – 5.( x + 4) = 38                       c)        

Câu 3: (1,0 điểm) Cho a = 36; b = 60; c= 72. Tìm ƯCLN(a, b, c); BCNN(a, b, c)?                                  

Câu 4: (2,0 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là 6m và chiều dài 9m. Có 2 loại gạch hình vuông dùng để lát nền nhà với kích thước từng loại như sau: gạch loại I có kích thước 30cm x 30cm, gạch loại II có kích thước 40cm x 40cm.

  1. Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật?

  2. Tính diện tích mỗi viên gạch hình vuông loại I, loại II?

  3. Muốn lát kín nền nhà bằng cùng một loại gạch sao cho các viên gạch lát đều nguyên vẹn thì phải chọn loại gạch nào? Vì sao?

  4. Tính tổng số viên gạch cần lát theo từng loại đã chọn ở câu c. (Biết rằng các viên gạch được lát liền nhau, coi như không có kẻ hở)

Câu 5: (1,0 điểm) 

a) Chứng tỏ 1028 + 8 chia hết cho 9.

b) Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn: 5n + 14 chia hết cho n + 2.

...........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục