[03].ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 -MÔN: GDCD

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 81: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Đối tượng lao động. B. Công cụ lao động.

C. Tư liệu lao động. D. Tài nguyên thiên nhiên.

Câu 82: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo dựa theo nguyên tắc

A. bất biến. B. cố định. C. ngẫu nhiên. D. ngang giá.

Câu 83: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A. bao quát, định hướng tổng thể. B. xóa bỏ quyền tự do cá nhân.

C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. bảo mật thông tin nội bộ.

Câu 84: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật

A. quy định phải làm. B. ép buộc tuân thủ. C. cho phép làm.    D. khuyến khích.

Câu 85: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

A. quy tắc quản lí xã hội. B. quy tắc quản lí của nhà nước.

C. quy tắc kỉ luật lao động. D. quy tắc quan hệ lao động.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể đại diện phải ẩn danh. B. người ủy quyền được bảo mật.

C. người vi phạm phải có lỗi. D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 87: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải. B. điều tra. C. liên đới. D. pháp lí.

Câu 88: Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh khi có sự bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân. B. tài sản. C. giao dịch. D. giám hộ.

Câu 89: Hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động và

A. phòng thương binh xã hội. B. ủy ban nhân dân quận.

C. người sử dụng lao động. D. Tòa án nhân dân.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. B. tham gia xây nhà tình nghĩa,

C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên, D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.

Câu 91: Các dân tộc đều được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục, được tạo điều kiện để mọi dân tộc đều được bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

A. kinh tế. B. văn hóa. C. giáo dục. D. chính trị.

Câu 92: Bắt người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền 

A. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

B. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. bắt người hợp pháp của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 93: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, của đất nước?

A. Quyền khiếu nại. B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền tố cáo. D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 94: Việc khám chỗ ở của công dân được tiến hành theo

A. số đông quyết định. B. trình tự luật định.

C. quy ước làng xã. D. ý muốn chủ quan.

Câu 95: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Văn hóa. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Xã hội.

Câu 96: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

A. Quyền tố cáo. B. Quyền ứng cử.

C. Quyền bầu cử. D. Quyền khiếu nại.

Câu 97: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là đảm bảo quyền tham gia quản ký nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. lãnh thổ. B. cơ sở. C. cả nước. D. quốc gia.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học không hạn chế. B. cộng điểm khu vực.

C. hưởng mọi ưu đãi. D. miễn, giảm học phí.

Câu 99: Học sinh THPT đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng vào các trường Đại học là biểu hiện của quyền được

A. sáng tạo. B. phát triển. C. học tập. D. ưu tiên.

Câu 100: Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. thu hút chuyên gia. B. quy trình hợp tác,

C. phát triển kinh tế. D. hoàn trả tài sản.

Câu 101: Dựa nào chức năng nào của thị trường mà người bán đưa ra những quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận, còn người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất?

    A. Chức năng thông tin cho các chủ thể kinh tế.

    B. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị.

    C. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.

    D. Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng.

Câu 102: Nội dung nào dưới đây không phải là mặt tích cực của cạnh tranh?
    A. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

    B. Khai thác cạn kiệt tài nguyên.

    C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Câu 103: Sau khi đi về từ vùng dịch bệnh, chị B là đã chủ động đến cơ quan chức năng để khai báo y tế và chủ động tự cách ly tại nhà, chị B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

 Câu 104: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Khai thác tài nguyên trái phép.

B. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng.

C. Tổ chức gây rối phiên tòa.

D. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?

    A. Gửi giấy mời tham dự cuộc họp thôn. 

    B. Người dân tộc thiểu số không được ứng cử.

    C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh.

    D. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm khi

A. chuyển nhượng bí quyết gia truyền.

B. tự công khai đời sống của bản thân.

C. xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.

D. chủ động chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

Câu 107: Chị V viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các chiến sĩ bồ đội biên phòng, hải đảo không quản ngày đêm canh gác cho sự bình yên của Tổ quốc. Chị V đã thực hiện quyền 

A. tự do ngôn luận của công dân. B. kiểm soát thông tin của công dân.

C. đối thoại trực tuyến của công dân. D. thông cáo báo chí của công dân.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp 

A. tham khảo dịch vụ trực tuyến. B. đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

C. đăng ký hiến máu nhân đạo. D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong những trường hợp 

A. phải kê khai tài sản cá nhân B. bị truy thu thuế chưa thỏa đáng

C. nhận quyết định điều chuyển công tác D. phát hiện sản xuất xăng giả. 

Câu 110: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Tham khảo tác phẩm báo chí. B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

C. Chia sẻ kinh nghiệm quản lí. D. Trích lục tài liệu tham khảo.

Câu 111: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh X đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính thực tiễn xã hội.

Câu 112: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tôn trọng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 113: Bạn S, người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú 3 năm trong thời gian học Trung học phổ thông tại Khu vực 1, khi tham gia xét tuyển đại học bạn được ưu tiên cộng điểm. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. kinh tế. B. chính trị. C. giáo dục. D. văn hóa.

Câu 114: Do không hài lòng với mức tiền hỗ trợ đối với các lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B đi về từ vùng dịch mà không cách y tế, bảo vệ ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ ủy ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. B. Bất khả xâm phạm về tài sản.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

Câu 115: Tại điểm bầu cử, chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu theo đề xuất của anh. Phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết hộ phiếu bầu theo đúng ý của cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Cụ M đã thực hiện đúng pháp luật về bầu cử theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Công khai. B. Bình đẳng. C. Bỏ phiếu kín. D. Trực tiếp.

Câu 116: M là học sinh lớp 1 trường tiểu học X, mới 6 tuổi nhưng em đã có năng khiếu đặc biệt là có thể nói và viết thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Với tài năng của M đã được nhà nước tặng học bổng tại trường đại học Harvard (Hoa Kỳ). Chính sách trên của nhà nước thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền được phát triển của công dân. B. Quyền được sáng tạo của công dân.

C. Quyền được học tập của công dân. D. Quyền được ưu tiên của công dân.

Câu 117: Anh T là phó giám đốc, cô G là kế toán, chị H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì cần tiền để buôn bán bất động sản kiếm lời, nên anh T cùng cô G làm con dấu và chữ ký giả để rút tạm ứng số tiền 5 tỉ đồng của cơ quan. Phát hiện hành vi này chị H đã tố cáo lên cơ quan cấp trên. Biết chuyện, anh T đã tạo bằng chứng giả chị H vi phạm để giám đốc kí quyết định buộc thôi việc đối với chị H. Bức xúc, chồng chị H là anh U nhân viên tại sở Y đã chặn đường, đánh anh T trọng thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

    A. Anh T và cô G. B. Anh T, anh U.

    C. Anh T và cô G, anh U. D. Anh T, chị H, Anh U.

Câu 118: Sau khi nhận được bằng Cao đẳng sư phạm mầm non anh A đã làm hồ sơ xin việc tại Trường mầm non X. Chị P là Hiệu trưởng đã từ chối hồ sơ của anh A vì cho rằng công việc này chỉ phù hợp với giáo viên nữ. Sau khi nghe anh A kể lại sự việc, chị gái anh liền nhờ người quen là anh S đang làm cán bộ Phòng giáo dục gọi điện gây sức ép với chị P. Vì vậy, chị P đành kí hợp đồng giảng dạy với anh A trong vòng một năm. Khi anh A đi làm, chị P không cho anh phụ trách lớp mà chỉ làm các công việc dọn dẹp, vệ sinh, phân phát đồ ăn cho các lớp. Làm được ba tháng, anh A chán nản nên đã bỏ việc. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?1Q4

    A. Chị P và anh S. B. Anh S, anh A và chị gái anh A.

    C. Anh S và chị gái anh A. D. Anh A, chị P và anh S.

Câu 119: Chị D là nhà thiết kế mẫu thời trang của công ty X, trong khi làm việc ở công ty thì hỏng, chị đã thuê anh M đến sửa. Trong lúc sửa máy, anh M phát hiện chị D có mẫu thiết kế mới sắp tung ra thị trường, anh M đã tự ý sao chép. Sau đó M đã nhờ anh N làm môi giới để bán những mẫu mới đó cho chị T ,ở công ty G vốn là đối thủ cạnh tranh của chị D. Theo qui định của pháp luật, người nào vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Chị T, anh M và chị D. B. Chỉ mình anh M.

C. Anh M, anh N và chị T. D. Anh M và anh N.

Câu 120: Chị A kế toán nghi ngờ anh D biết việc chị và ông B giám đốc Sở cấu kết rút tiền cơ quan cho vay nặng lãi nên xúi giục ông B đuổi việc anh D. Thấy mình bị sa thải, lại bị chị A trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh D phản ánh với ông C cán bộ cơ quan chức năng. Vì đã nhận của ông B một trăm triệu đồng, ông C báo cho ông B biết việc này đồng thời làm sai chế độ bảo hiểm thất nghiệp của anh D. Phát hiện sự việc, anh D thuê anh B đánh ông C gãy chân. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo ?

A. Ông B, anh D và ông C. B. Ông B và chị A.

C. Ông B, chị A và ông C. D. Ông B và ông C.


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục