[06].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6( PHÒNG GD ĐT TX BA ĐỒN -TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1.  Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng

A.  A = [1; 2; 3; 4]    B.  A = 1; 2; 3; 4     C.  A = (1; 2; 3; 4)  D.  A = {1; 2; 3; 4}     

Câu 2.  Số liền trước số 9978 là 

A.  9977                    B.  9980                   C.  9979                  D.  9970

Câu 3.  Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 và không vượt quá 8

A.  M = {6; 7}          B.  M = {6; 7; 8}      C.  M = {5; 6; 7}    D.  M = {5; 6; 7; 8}

Câu 4.  Phép tính x – 3 được thực hiện khi 

A.  x ≤ 2 B.  x < 3 C.  x  ≥ 3 D.  x = 2

Câu 5.  Khẳng định nào sau đây là đúng

A.  B.  C.  D. 

Câu 6.  Tổng nào sau đây chia hết cho 7

A.  1.3.5.7 + 13 B.  25 + 7 C.  14 + 51 D.  49 + 70

Câu 7.  Kết quả phép tính

A.  B. C.  D. 

Câu 8.  Số dư trong phép chia số 1988 cho 3 là 

A.  8 B.  1 C.  0 D.  2

Câu 9. Diện tích hình bình hành có chiều dài một cạnh 20 cm và chiều cao tương ứng 5 cm là

A. 50 cm2                       B. 100 cm2                   C. 10 cm2                    D. 5 cm2

Câu 10. Một hình thang cân có diện tích 200 m2 và chiều cao là 10m. Tính tổng độ dài hai đáy của hình thang cân.

A. 40 m                         B. 20 m                           C. 10 m                     D. 2 m

Câu 11. Tính M = (20211 + 20200)(26 - 43).

A.  M = 4041 B.  M = 2020 C.  M = 0 D.  M= 2021

Câu 12. Để đánh số trang của một quyển sách dày 125 trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số.

A.  267 B.  264 C.  266 D.  250

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 13 (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)

 1. 17 + 188 + 183

 2. 80 - 130-12-42

 3. 23.17-23.14

Câu 14 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

 1. x + 2006 = 2021

 2. 2x– 2016 = 244

 3. 32x+13=81

Câu 15 (1,5 điểm)

Một đội y tế có 24 bác sĩ vày tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?

Câu 16 (2,0 điểm)

        Một miếng bìa hình vuông có độ dài cạnh 70 cm. Người ta cắt đi bốn góc theo các hình vuông nhỏ có độ dài cạnh 15 cm (hình vẽ)

 1. Tính chu vi của miếng bìa hình vuông đó.

 2. Tính diện tích của phần bìa còn lại.


           

Câu 17 (0,5 điểm). Chứng minh  rằng với mọi số tự nhiên n và n > 1 thì: 

                                                  52n+2 có chữ số tận cùng là 7.

........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục