[07].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các cách viết sau đây , cách viết nào là phân số ? 

A.

B.

C .

D.

Câu 2: Viết hỗn số ra phân số được kết quả là:

A.

B.

C .

D.

                                                                                      

Câu 3: Tỉ số phần trăm của yến là :

A.

B.

C .

D.

Câu 4: Cho biểu thức :   thì số đối của là:

A.                                

B.                                   

C.                              

D.


Câu 5: Cho hình vẽ. Cách viết góc sai là 

A. .                                                   B..

C.                                                   D..


Câu 6: Trong hình vẽ

Góc nhọn được biểu diễn bởi:

A. Hình A 

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D


II. TỰ LUẬN ( 7 điểm )     

Bài 1: (2,0 điểm ) Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số học sinh nữ của khối 6 một trường THCS

Lớp

Số học sinh nữ

Qui ước = 3 bạn nữ

a. Hãy tính số học sinh nữ của khối 6 trường đó

b. Hãy lập bảng thống kê biểu thị các dữ liệu trong biểu đồ

c. Vẽ biểu đồ cột biểu thị các dữ liệu trên

Bài 2: ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính sau:

a.                         b.                      c.  

Bài 3: ( 1,5 điểm ) Lớp học sinh gồm ba loại Tốt , Khá , Đạt. Số học sinh  khá bằng số học sinh cả lớp , số học sinh tốt bằng học sinh, còn lại là học sinh xếp loại đạt

a. Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b. Tính xem số học sinh loại đạt chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp

Bài 4: ( 2,0 điểm ) Trên tia , lấy ba điểm sao cho , .

a. Tính độ dài đoạn .

b. Điểm N có là trung điểm của đoạn không ? Vì sao ?

c. Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho là trung điểm của đoạn . So sánh đoạn và đoạn .

...............


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục