[10].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I.TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm ) Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào giấy bài làm. 

(ví dụ câu 1 chọn phương án trả lời C thì ghi 1C)

Câu 1: Viết kí hiệu cho diễn đạt “ x không là một phần tử của tập hợp A”

 1. xA B. xA C. x < A D. xA

Câu 2: Chữ số 5 trong số nào sau đây có giá trị 500

 1. 3450 B. 5203 C. 6509 D. 4305

Câu 3: Trong các số sau số nào là bội của 3

 1. 31 B. 26 C. 204 D. 55

Câu 4: Chọn khẳng định sai:

 1. Số đối của 4 là -4. C. Số đối của -13 là 13.

 2. Số đối của 0 là 0.             D. Số đối của 27 là –(-27).

Câu 5: Điểm -4 cách gốc O mấy đơn vị

     A.-4. B. 4     C.2 D. -2

Câu 6: Hình vuông có cạnh là m thì chu vi của hình vuông đó bằng

 1. 4+m B. 4m  C.4 D. m2

 Câu 7 : Trong các hình sau, hình nào là hình thoi


         Hình 1


    

        Hình 2

   

        Hình 3

Hình 4


 1. Hình 1                          B. Hình 2                      C. Hình 3                                D. Hình 4

Câu 8: Tích 36.32 dưới dạng lũy thừa là

 1. 38 B. 34 C. 33 D. 312

Câu 9: Có bao nhiêu số nguyên tố có 2 chữ số, chữ số hàng chục là 1

 1. 3 số B. 2 số C. 5 số D. 4 số

Câu 10: Cho biết c= 3.5.72  và d = 33.7. Khi đó UCLN(c, d) bằng

 1. 42 B. 21 C. 441 D. 15

Câu 11: Một miếng bìa hình dạng và kích thước như hình bên.                  1cm

Diện tích của miếng bìa bằng

 1. 5 cm2                            B. 6cm2                                                  2cm 

C. 7 cm2                             D. 4cm2                                                                                  1cm       4cm

Câu 12: Khối 6 trường Lê Lợi có 93 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe 16 chỗ ngồi để chở hết số học sinh đó

 1. 5 xe                        B. 6 xe                           C.7 xe                             D. 10 xe

Câu 13: Nhiệt độ tại một ngày tại Pari là -5o C.Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 2o C. Hỏi nhiệt độ dự báo ngày hôm sau sẽ là bao nhiêu

 1. 70 C                       B. -30 C                        C. -70 C                              D. 30 C

Câu 14: Số nào vừa chia hết cho cả 2 và 5

 1. 1852                       B. 2025                       C. 1990                               D. 3094

Câu 15: Tìm chữ số tận cùng của số 740  bằng

     A.0                             B. 7                                  C.1                                           D.4

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Bài 1: ( 1.75 điểm)  

 1. Cho biết số tự nhiên a đọc là bảy nghìn không trăm mười bảy. Hãy viết số tự nhiên a và viết tập hợp M các chữ số của a.

 2. Thay dấu * bằng một chữ số để số chia hết cho 9.

 3. Cho m= -2, n= 10 và p = -21 . Tính tích m.n và so sánh tích m.n với  số p.

Bài 2: (2,25 điểm )

 1. Tính giá trị của biểu thức sau ( Tính hợp lý nếu có thể)

P= 3. 23 + 18: 32 Q= 415 +( - 243 – 415 )

 1. Học sinh lớp 6B khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh của lớp 6B.

 2. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n2+ n +6 không chia hết cho 5.

Bài 3: (1 điểm) 

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng chiều dài, cửa ra vào khu vườn là 4m.

 1. Tính chiều rộng của khu vườn.

 2. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi cần dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào.

 3. ..............

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục