[11].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(THCS CHU VĂN AN-ĐỀ 1)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm).

Chọn một phương án trả lời đúng trong các phương án A, B, C, D rồi ghi lại vào tờ giấy thi.

Câu 1. Cho các cách viết sau: ; ;  

Có bao nhiêu tập hợp được viết đúng?

A. B. C. D.

Câu 2. Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng ?

A. B. C. D.

Câu 3. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn

A. B. C. D.

Câu 4. Cho tập hợp Viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng

A. B.

C. D.

Câu 5. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A. B.

C. D.

Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn

A. 10 số B. 11 số C. 12 số D. 13 số

Câu 7. Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho là:

A. B.

C. D.

Câu 8. Kết quả phép tính bằng

A. B. C. D.

Câu 9. Kết quả phép tính bằng:

A. B. C. D.

Câu 10. Tập hợp các ước của

A. B. C. D.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong hình chữ nhật:

A. Bốn góc bằng nhau và bằng B. Hai đường chéo không bằng nhau

C. Bốn góc bằng nhau và bằng D. Hai đường chéo song song với nhau.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong hình lục giác đều:

A. các góc bằng nhau và bằng B. Đường chéo chính bằng đường chéo phụ

C. Bốn góc bằng nhau và bằng D. Các đường chéo chính bằng nhau.

Câu 13. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.

B. Hai góc kề một đáy của hình thang cân bằng nhau

C. Trong tam giác đều các góc đều bằng

D. Trong hình chữ nhật, hai cạnh đối song song và bằng nhau.

Câu 14. Chu vi tam giác đều bằng khi đó độ dài một cạnh tam giác đều là:

A., B., C., D.

Câu 15. Trong hình bình hành, có một cạnh bằng 10cm và chiều cao tương ứng bằng thì diện tích hình bình hành đó là:

A. B. C. D.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (1,0 điểm)

Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn và không vượt quá bằng hai cách (liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng).

Bài 2 (2,0 điểm)

1. Thực hiện các phép tính

a) b)

2. Tìm số tự nhiên biết

3. Cho . Chứng minh A chia hết cho

Bài 3 (1,0 điểm)

Tìm các số tự nhiên thoả mãn để chia hết cho

Bài 4 (3,0 điểm)

Nhà ông Tân có mảnh đất hình chữ nhật diện tích bằng biết chiều rộng mảnh đất là

a) Tính chu vi mảnh đất

b) Ông Tân làm một lối đi xung quanh mảnh đất rộng diện tích đất còn lại ông để trồng hoa. Khi đó diện tích trồng hoa là bao nhiêu?

c) Ông Tân dự định lát con đường đó bằng các viên đá hình vuông   Hỏi ông cần bao nhiêu viên đá (bỏ qua khe hở giữa các viên đá).


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục