[12].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Bài 1:  (1 điểm)

       Một phân xưởng thống kê số lượng đồng hồ lắp ráp được kêt quả như sau:


  1. Tổng số đồng hồ lắp ráp được trong thứ 6 là bao nhiêu chiếc?


  1. Ngày thứ 5 phân xưởng lắp ráp được nhiều hơn thứ 2 bao nhiêu chiếc đồng hồ?


 Bài 2:  (1 điểm)    Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là bao nhiêu?


Bài 3:  (2,25 điểm)  Thực hiện các phép tính:

                             

Bài 4:  (1,75 điểm)  Tìm x, biết:

                              b)29-78.x=13


Bài 5: (1,5 điểm)

         Bạn Ngọc đọc một cuốn sách dày 60 trang trong ba ngày, ngày thứ  nhất đọc  số trang.  Ngày thứ hai đọc  số trang còn lại. Hỏi ngày thứ ba Ngọc đọc bao nhiêu trang sách?

Bài 6: (2,5 điểm)

   a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

- Viết tên các tia trùng nhau gốc O.

-  Hai tia Ax và By có đối  nhau không? Vì sao?

   b) Cho hình vẽ. Các điểm nào nằm bên trong góc xOy? c) Góc mAn dưới đây có số đo là bao nhiêu?


.....


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục