[12].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6 (THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM ( 5đ): Hãy chọn đáp án đúng nhất ghi vào phần bài làm:

Câu 1: Gọi A là tập hợp các chữ số trong số  2021 thì

A. A = { 2;0;1;2}

B. A = {0; 1; 2}

C. A = {1; 2}

D. A = {x N*/ x < 3 }

Câu 2: Chọn cách viết đúng trong các cách viết sau

A. 0 N    

B. N     

C. 0 N*   

D. 1 N*

Câu 3. Cho H = {x N*/ x ≤ 20 }. Số phần  tử của tập hợp H là:

A. 19    

B. 10     

C. 21   

D. 20

Câu 4: Phép chia 2021 cho 20 có thương và số dư lần lượt là:

A. Thương là 10, dư  1

B. Thương là 11, dư  1       

C. Thương là 101, dư  1

D. Thương là 100, dư  21

Câu 5: Kết quả phép tính: 22 + 23: 2 bằng:

A. 45    

B. 25     

C. 24   

D. 8

Câu 6: Công thức nào sau đây thể hiện một tính chất của lũy thừa

A. am.an = (a+a)m+n

B. am.an = am.n

C. am.an = am+n                         

D. am.an = am-n

Câu 7: Kết quả phép tính79 . 7: 7viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 49

B. 76

C. 343

D. 77  

Câu 8: Kết quả phép tính: 13 – 5 + 3 là:

A. 5

B. 11

C. 12

D. 8

Câu 9: Nếu a chia hết cho 4 và b chia hết cho 8 thì tổng a + b chia hết cho

A. 4.

B. 8.

C. 12.

D. 24.

Câu 10: Cho 4 số tự nhiên: 2020; 2025; 3020; 4050. Có bao nhiêu số chia hết cho cả 2;3;5;9

A. 4

B. 3

C.2

D. 1

Câu 11: Trong các phép tính sau phép tính nào có kết quả là số nguyên tố

A. 3.5.7+ 11.13

B. 2021+ 2024.

C. 2.3.5 - 4.7

D. 3.5.7 +7.11.13

Câu 12: Để 5 chia hết cho x + 3 thì số tự nhiên x bằng

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 13. Trong các tập hợp sau tập hợp nào là bội của 8: 

A. {0;1;2;4;8}

B. {1;2;4;8}

C. {0;8;16;24}

D. {0;8;16;24;...}

Câu 14. Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

A. 450

B. 600

C. 900

D. 1200

Câu 15. Trong hình vẽ bên có:

A. 6 tam giác đều, 2 hình bình hành, 2 hình thang cân. 
B. 6 tam giác đều, 2 hình bình hành, 4 hình thang cân.
C. 2 tam giác đều, 2 hình bình hành, 2 hình thang cân.
D. 2 tam giác đều, 2 hình bình hành, 4 hình thang cân.II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1:(2,33 điểm)

a) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):  

 67 + 21 + 33 +79

b) Tính giá trị biểu thức sau:

  3939 : [ 15.23 – (15 – 6)2] + 20210

c) Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 thì   9x + 5y chia hết cho 17

Bài 2:(1,33 điểm). 

a) Tìm chữ số x, y  để số   chia hết cho 2; 5 và 9

b) Tìm số tự nhiên x, biết:

Bài 3:(1,33 điểm).  covid19 h1

a) Tổ công tác Covid-19 của một bệnh viện gồm 60 bác sĩ và 72 y tá được phân công về các xã phường để thực hiện xét nghiệm nhanh nhằm khoanh vùng hạn chế dịch bệnh lây lan. Muốn phục vụ được nhiều xã phường hơn, đội dự định chia thành các tổ sao cho số bác sĩ và y tá của các tổ bằng nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? 

b) Cho hình bình hành MNPQ có cạnh PQ = 12 cm, cạnh NP = 8 cm, đường cao MH = 6 cm. 

1) Tính diện tích hình bình hành

2) Tính MK?.............


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục