[14].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6(SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH -TRƯỜNG THPT QUAN LẠN)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM(4điểm) 

     Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước câu đúng  vào bài làm của mình.

Câu 1: Phân số nào sau đây bằng phân số

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Góc là hình gồm

A. Hai tia cắt nhau                        B. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng

C. Hai tia chung gốc                     D. Hai tia ở giữa hai nửa mặt phẳng đối nhau.   

Câu 3: Kết quả rút gọn phân số

A.

B.

C.

D.

Câu 4 : Viết hỗn số  dưới dạng phân số ta được :

A.

B.

C.

D.

Câu 5 : 


S Số góc có trong hình vẽ bên là :

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu 6 : Làm tròn số thập phân 81, 24035 đến hàng phần trăm ta được số :

A. 81, 240.

B. 81, 24.

C. 81.

D. 81, 25.

Câu 7 :

      Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kêt quả như sau:


      Tổng số xe bán được trong bốn quý là:

A. 11 chiếc.

B. 12 chiếc.

C. 110 chiếc.

D. 115 chiếc.

Câu 8 : Cho . Khi đó Góc là 

A. Góc nhọn.

B. Góc vuông 

C. Góc tù

D. Góc bẹt


II. TỰ LUẬN(6điểm)

Câu 1: (1điểm). Thực hiện phép tính :

                  

Câu 2: (1điểm). Tìm x biết : 

a)                                b)                       

Câu 3: (1điểm).

Một lớp học có 48 học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, không có học sinh yếu kém. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính xem số học sinh mỗi loại đạt bao nhiêu phần trăm so với học sinh cả lớp.

Câu 4: (1điểm). Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt

Câu 5 : (1điểm). Viết tên và số đo các góc được cho ở mỗi hình và cho biết mỗi góc đó thuộc loại góc gì. Chỉ rõ đỉnh, cạnh của mỗi góc.

a) .........................................................

b)..........................................................

Câu 6 : (1điểm). Tìm tất cả các số nguyên x sao cho phân số sau có giá trị  nguyên :       



..............


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục