[14].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN YÊN)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC  NGHIỆM (5điểm): Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tập hợp N* được biểu diễn bằng? 

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Kết quả phép tính là:

A.

B. 300

C. 290

D. 150

Câu 3. Tìm x biết: . Khi đó x bằng ? 

A. 1026

B. 42

C. 114

D. 14

Câu 4. Kết quả phép tính bằng ?

A.

B.

C.

D.

Câu 5. Kết quả phép tính bằng ?

A. 31

B. 90

C. 30

D. 91

Câu 6. Nếu x là số tự nhiên sao cho thì x bằng 

A.

B.

C.        

D.

Câu 7. Công thức nào sau đây biểu diễn phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số ?

A.

B.

C.

D.

Câu 8. Biểu thức 2.3.5 + 35 chia hết cho số nào sau đây 

A. 2

B. 5

C. 3

D. 7

Câu 9. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử đều là số nguyên tố  

A.

B.  

C.

D.

Câu 10. Số 600 phân tích ra thừa số nguyên tố được là ?

A.

B.

C.

D.

Câu 11. Trong các phép tính sau, phép tính nào cho kết quả là số nguyên tố ?

A.

B.

C.

D.

Câu 12. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và 

A. Chỉ có 1 ước là chính nó

B. Chỉ có 2 ước là 1 và chính nó

C. Chỉ có 3 ước

D. Có nhiều hơn 2 ước.

Câu 13. Trong các số sau, số nào là bội của 15 

A.

B.

C

D.

Câu 14. Tìm các số tự nhiên biết 11 và  < 33 

A.

B.

C.

D.

Câu 15. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết 480 a và 720 a

A. 240

B. 241

C. 239

D. 242

Câu 16: Cho A = 15 + 1003 + x với x là số tự nhiên. Tìm điều kiện của x để

A.

B. x chia cho 5 dư 1

C. x chia cho 5 dư 3

D. x chia cho 5 dư 2

Câu 17. Trong tam giác đều số đo mỗi góc bằng bao nhiêu độ ? 

A. 300

B. 450

C. 500

D. 600

Câu 18. Trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu hình chữ nhật ? 

geogebra-export


A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Câu 19. Cho hình thoi như hình vẽ bên dưới. Nếu góc M bằng 500 thì góc O bằng bao nhiêu độ ? 

hình thoi


A. 500

B. 900

C. 400

D. 300


Câu 20. Tính diện tích hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 30 cm và đường chéo lớn hơn đường chéo bé là 2 cm.

A. 110 cm2

B. 112 cm2

C. 111 cm2

D. 114 cm2

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 21. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể).

a)

b)

c)

Câu 22. (1, 5 điểm) Tìm số tự nhiên , biết: 

a)

b)

c)

Câu 23: (1,5 điểm) Một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9m và chiều rộng 4m. Người ta để một phần của sân để trồng hoa (phần kẻ sọc), phần còn lại lát gạch (phần trắng).

a) Tính diện tích phần sân trồng hoa?

b) Nếu lát phần sân còn lại bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Câu 24: (0,5 điểm)    Cho B = 3 + 32 + 33 + ... + 3100

Tìm số tự nhiên n, biết rằng 2B + 3 = 3n

..........................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục