[15].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 1: NB-TD Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể viết là.

 1. P =x N x < 7             B. P =x N x 7    

 2. C. P = x N x > 7       D. P = x N x 7   

Câu 2: NB-TD Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.

 1. 5000              B. 500         C. 50             D. 5

Câu 3: NB-TD Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 99.

 1. (97; 98)     B. (98; 100)    C. (100; 101)    D. (97; 101)

Câu 4: NB-TD Cho tập A= 2; 3; 4; 5.  Phần tử nào sau đây thuộc tập A.

 1. 1     B. 3                C. 7                  D.  8

Câu 5: NB-TD Tổng 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:

 1. 2 và 3        B. 2 và 5                            C. 3 và 5                          D. 2; 3 và 5

Câu 6: NB-TD Cho 18 x và . Thì x có giá trị là:

 1. 2                B. 3                                C. 6                                             D. 9

Câu 7: NB-TD Trong các  số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

 1. 16   

 2. 27

 3. 2

 4. 35

Câu 8: NB-TD ƯCLN (3, 4) là:

 1. 1                                B. 3                    C. 4                     D. 12

Câu 9: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 13 – 5 + 3 là:

 1. 11                     B. 12                                 C. 8                   D. 10

Câu 10: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:

 1. 18                           B. 4                            C. 1                               D. 12

Câu 11: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 24 . 2 là:

 1. 24                           B. 23                               C. 26                            D. 25                   

Câu 12: TH-GQVĐ Số 75  đươc phân tích ra thừa số nguyên tố là: 

 1. 2 . 3 . 5                    B. 3 . 5 . 7                      C. 3 . 52                         D. 32 . 5

Câu 13: TH-GQVĐ Cho x{5, 16,  25, 135} sao cho tổng 20 + 35 + x không chia hết cho 5. Thì x là: 

 1. 5            B. 16                    C. 25                        D. 135

Câu 14: TH-TD BCNN của 2.33 và 3.5 là:

 1. 2 . 33 . 5                B. 2 . 3 . 5                         C. 3. 33                       D. 33

Câu 15: TH-TD Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

 1. 600                     B. 450                 C.   900                    D. 300

Câu 16: TH-TD Trong hình vuông có:

 1. Hai cạnh đối bằng nhau                               B. Hai  đường chéo bằng nhau

C. Bốn cạnh bằng nhau                                     D. Hai đường chéo vuông góc


 

Câu 17: TH-TD, MHH Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là: 1.    C = 4a                      B. C = (a + b)                  

C. C = ab                      D. 2(a + b)

Câu 18: TH-TD, MHH Cho H.2. Công thức tính diện tích của hình bình hành là: 

A. S = ab                        B. S = ah         

C. S = bh                   D.   S = ah 

Câu 19: TH-GQVĐ Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:

 1. 4                      B. 6                               C.    8                                  D. 2

Câu 20: TH-GQVĐ, MHH Cho hình bình hành ABCD (H.3). Biết AB = 3cm, BC = 2cm                                                   

Chu vi của hình bình hành ABCD là:

 1. 6                             B. 10                       

    C. 12                    D. 5
Tự luận

Câu 21: Thực hiện phép tính

TH-TD, GQVĐ a) 125 + 70 + 375 +230             

TH-TD, GQVĐ b) 49. 55 + 45.49 

VD-TD, GQVĐ c)

 VD- TD, GQVĐ Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? Biết rằng số HS nhỏ hơn 45.

TH-MHH, GQVĐ Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?

VD- TD, GQVĐ Câu 24: Tìm tất cả các số tự nhiên n thoả mãn 5n + 14 chia hết cho n + 2?

.........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục