[16].ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021-2022 -MÔN TOÁN 6[SGK CÁNH DIỀU(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

Câu 1: Nghịch đảo của là:

A.

    B. 

      C.

D.

Câu 2: Rút gọn phân số đến tối giản bằng

A.

    B.

      C.  

D.

Câu 3: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được:

A.

    B.  

      C.

D.

Câu 4: Viết hỗn số 3dưới dạng phân số

A.

    B.  

      C.

D.

Câu 5: Cặp phân số bằng nhau là

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Trong biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, khẳng định nào sau đây không đúng 

A. Cột nào cao hơn biểu diễn số liệu lớn hơn

B. Cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm

C. Các cột cao như nhau biểu diễn các số liệu bằng nhau

D. Độ rộng các cột không như nhau

Câu 7: Làm tròn số 125 356 đến hàng nghìn

A. 124 000

    B. 125 000 

      C. 126 000

D. 127 000

Câu 8: Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng

A. 0

            B. 2

                C. 1

                    D. -1

Câu 9: Cặp phân số nào sau đây không có cùng mẫu số?

A.

B.

C.

D.

Câu 10: Trong hình vẽ

Chọn khẳng định sai. 

A. a là một đoạn thẳng

B. a là một đường thẳng

C. A là một điểm

D. Điểm A nằm trên đường thẳng A. 

Câu 11: Góc nào lớn nhất

A. Góc nhọn

    B. Góc Vuông

      C. Góc tù

D. Góc bẹt

Câu 12: Góc là hình gồm

A. Hai tia cắt nhau

B. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng

C. Hai tia ở giữa hai nửa mặt phẳng đối nhau.

D. Hai tia chung gốc

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm) - NB

Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ?

Câu 2: (0,25 điểm) - NB

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào ?

Câu 3: (0,25 điểm) - NB

Thế nào là phân số thập phân ?

Câu 4: (0,25 điểm) - NB

Đoạn thẳng AB là hình như thế nào ?

Câu 5: (0,5 điểm) - TH

Quan sát hình vẽ, cho biết hai tia Om và On có đối nhau không ? Vì sao?

Câu 6: (0,5 điểm) - TH

Vẽ hình theo diễn đạt sau:

Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I

Câu 7: (1 điểm) - VDT

Hãy vẽ một góc nhọn, một góc vuông, một góc tù, một góc bẹt.

Câu 8: (0,5 điểm) - TH

Viết phân số dưới dạng hỗn số

Câu 9: (0,5 điểm) - TH

Viết phân số thành phân số bằng nó và có mẫu số là số dương

Câu 10: (0,5 điểm) - TH

Rút gọn phân số về phân số tối giản

Câu 11: (1 điểm) - VDT

Tính: a) b)

Câu 12: (0,5 điểm) - VDC

Minh gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗ lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

15

20

18

22

10

15

Tính xác suất thực nghiệm của số chấm xuất hiện là số chẵn.

Câu 13: (0,5 điểm) - VDC

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 2 và 3.

Câu 14: (0,5 điểm) - TH

Tung đồng xu 1 lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu.


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục