[16].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6(ĐỀ THAM KHẢO)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

 Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng rồi ghi vào phần bài làm.

Câu 1:Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

  A..          B..                 C..       D..

Câu 2 : Kết quả phép tính 210 : 25 = ?             

          A. 14                       B. 22                  C. 25           D. 15

Câu 3: Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A. 323 B. 246       C. 7421 D. 7853

Câu 4: Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. 2; 3; 5;7 B. 3; 5; 7; 9 C. 2; 3; 4; 7 D. 2; 4; 5; 7

Câu 5: Cho . Khẳng định sai là

A.. B. . C.. D. .

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Tam giác đều có:

A.. B.AB = BC = CA.

C.AB < BC = CA. D..

Câu 7: Trong các hình sau, hình nào là hình vuông?


Hình 1                           Hình 2                          Hình 3                    Hình 4

A.Hình 1 B.Hình 2   C.Hình 3. D.Hình 4.

Câu 8: Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố, ta được kết quả

A. 22. 3. 5 B. 23. 32. 5       C. 22 . 32. 5 D. 23. 3. 5

II.  TỰ LUẬN : (8 điểm)


          Bài 1.(1 điểm) Cho các số tự nhiên : 12 518; 8541; 3020; 1485; 29 384

         a)Số nào chia hết cho 5 ?

              b)Số nào chia hết cho 9?

          

          Bài 2: 1. (1 điểm)Tính hợp lí:

              a)  28 . 76  +  28 . 24                       b) 25 . 8. 4. 28. 125

          2. ( 1 điểm)  Tìm      a) ƯCLN( 12, 18)             b)BCNN(24; 36; 72)


Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x∈N biết:  

                a)x + 8 = 10          b)  ( 3x – 4 ) . 23 = 64  


Bài 4: (2 điểm). Trong một buổi đồng diễn thể dục có khoảng 200 đến 300 học sinh tham gia. Thầy tổng phụ trách xếp thành các hang 10, 12, và 15 người đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh tham gia buổi đồng diễn thể dục?


Bài 5: ( 1 điểm)  Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m , chiều rộng 6m.

             a)Tính diện tích nền nhà

             b)Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch?


Bài 6: (0.5 điểm) Chứng tỏ rằng A = 2 + 22 + 23 + …+ 2100 chia hết cho 6.

............

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục