[17].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6( PHÒNG GD&ĐT TP. BẮC GIANG TRƯỜNG -THCS LÊ QUÝ ĐÔN)

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1. Kết quả phân tích số  420 ra thừa số nguyên tố là:

A. 22.5.7 B. 22.32.5 C. 22.3.7 D. 22.3.5.7

Câu 2. Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì diện tích là:

A. 300 m2. B. 150 m2. C. 3 000 m2. D. 1 500 m2.

Câu 3. Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

A. 2 và 8 B. 9 và 12 C. 3 và 6 D. 4 và 5

Câu 4. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là :

A. Luỹ thừa Cộng và trừ   Nhân và chia

    B. Luỹ thừa Nhân và chia Cộng và trừ

C. Nhân và chia Luỹ thừa Cộng và trừ

    D. Cộng và trừ      Nhân và chia Luỹ thừa

Câu 5. Số nào trong các số sau không là số nguyên tố ?

A. 499 B. 97 C. 17 D. 2335

Câu 6. Cho tổng . Với giá trị nào của dưới đây thì ?

A. 5. B. 7. C. 4. D. 12.

Câu 7. ƯCLN(24;16;8) bằng:

A. 8. B. 16. C. 24 D. 10

Câu 8. Giá trị thập phân của số La Mã XXVIII là

A. 29 B. 30 C. 27 D. 28

Câu 9. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 10. Liệt kê phần tử của tập hợp

A. B.

C. D.

Câu 11. Hình chữ nhật có diện tích 800 m2, độ dài một cạnh là 40 m thì chu vi của nó là

A. 60 m B. 1600 m C. 100 m D. 120 m

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai. Trong hình bình hành:

A. Các góc đối bằng nhau B. Các cạnh đối bằng nhau

C. Hai đường chéo bằng nhau D. Các cạnh đối song song với nhau


Câu 13. Kết quả phép tính 210 : 25 = ?

A. 14 B. 15 C. 22 D. 25

Câu 14. Khẳng định nào sau đây đúng. Trong lục giác đều:

A. Các góc bằng nhau và bằng 600

    B. Đường chéo chính bằng đường chéo phụ.

C. Các góc bằng nhau và bằng 900

    D. Các đường chéo chính bằng nhau.

Câu 15. Số tự nhiên x trong phép tính :  23(x – 1) + 19  =  65  là :

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Tính nhanh .

2) Thực hiện phép tính

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Cho các số sau: . Không thực hiện phép tính, xét xem các số đã cho có chia hết cho 3 không? Vì sao?

2) Tìm số tự nhiên , biết 

Câu 3: (1,5 điểm) 

Một đội ngũ cán bộ y tế gồm 18 bác sĩ và 27 y tá. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng covid toàn dân người ta chia thành các nhóm sao cho số bác sĩ và y tá của mỗi nhóm là như nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêm cách chia nhóm ? Cách chia nào thì số cán bộ y tế mỗi nhóm là ít nhất ?

Câu 4: (1 điểm) 

     Sân nhà bạn Hùng dạng hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng bằng chiều dài. Bố bạn Hùng quyết định lát toàn bộ sân bằng những viên gạch hình vuông cạnh 4 dm và tổng số tiền mua gạch là 9 500 000 đồng thì vừa đủ để lát sân nhà(Với giả thiếtmạch vữa giữa các viên gạch không đáng kể). Tính:

1) Diện tích sân nhà bạn Hùng ?

2) Giá tiền mỗi viên gạch lát sân ?

Câu 5: (0,5 điểm)   

Tìm nguyên tố thỏa mãn

...........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục