BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ -MÔN TOÁN-LỚP 2 [CTST]

TÓM TẮT NỘI DUNG

ĐỀ 1

Bài 1: Viết số gồm:

A. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….

B. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

C. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

A. Bằng5:……………………………………………………………………………

B. Bằng18:………………………………………………………………………………

C. Bằng1:………………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35  =71                             40 +…..  = 91                            67   = ……+ 0

45 -…  .  =18                               100 -…..   =39                        ……..-27   = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a.11+28+24+16+12+9                b.75-13-17+25                  c.5 x8  +5 x2                       

……………………….             ………………                   …………………                 ………………………..             ……………………           …………………..

…………………………..       …………………..               ………………….                                 ………………….. ….                   …… ………………            …………………..

………........................... .         …………………..               ……………………                   

BàI 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề ôn tập môn toán lớp 2    ( ĐỀ 2) 

Bài 1: Từ 3 chữ số:4,6,8  em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như  vậy?..................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Tính:

a.5x8-11= ………………..                          b.3 x 6 : 3=…………………...

…………………………….                         ……………………………..

c.40:4:5 = ………………….                        d.2 x 2 x 7=……………………

……………………………                            ……………………………

e.4x6 +16=………………..                           g.20  : 4 x 6=…………………

…………………………….                          ……………………………..

Bài 4:Tĩm x:

a.x-192 =301                          b.700 –x =404                c.x +215 =315

………………                       ………………….            ……………….

………………                      …………………..           ……………….

……………….                       ………………….          ………………..

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh.Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

BàI 6: Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh là:

  1. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

  2. .......................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục