BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ (TOÁN+TIẾNG VIỆT)-LỚP 2 [CTST]

TÓM TẮT NỘI DUNG

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…

HS hiểu và làm được bài tập. 

II. Bài mới:

Bài 1: Tính nhanh:

a, 26+ 17 + 23 + 14       b, 46+ 82 + 18 + 54              c, 37 – 5 + 37 - 7


Bài 2: Tìm x

a, x + 36 = 72                                          b, x - 45 = 37

c, x + 32 = 18 + 45                                 d, 76 - x = 28

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

a,25 + 36 …. 17 + 48

b,74 - 36 …. 83 - 37

c,56 - 19 …. 18 + 19

Bài 4: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

a, x + 32 …. 41 + x

b,56 - y …. 45 - y

c,x - 26 …. x - 21

Bài 5: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62

Bài 6: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38

Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S

25 + 48 = 73  


76 - 29 = 57 


57 – 28 = 29

Bài 8: Tìm x :

A, x + 12 = 46                                C, x + 26 = 12 + 17

B, 42 + x = 87                                 D, 34 + x    =  86 - 21


******************************

TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS cách đặt câu hỏi bao giờ…..

                     HS điền BT đúng BT chính tả….

Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cho cụm từ khi nào dưới đây:

a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?

b/Khi nào bạn về thăm ông bà?

c/ Bạn vẽ bức tranh này khi nào?

d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?

Bài 2: Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

- (sông, xông)             - ………Hồng                                   -……….xáo

- (sa, xa)                     -……   sút                                         - đường …….

- (sương, xương)         - cây……… rồng                             - ……… sớm


___________________________________________________________________


TOÁN

Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

I. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ…

HS hiểu và làm được bài tập.

II. Bài mới:

Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống:

a/ + 35 = 89               40 +     =      =  89              86 = + 0


b/ 45 - = 28           100 -                =39                    -  27 = 72            

Bài 2 : Tìm x

a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24


c/ x + 25 = 100 - 25            d/ 89 – x = 28

Bài 3: Viết thêm 2 số vào dãy số sau:

a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….

b/ 4; 8 ; 16; ….; ….

c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….

d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống:


a/           +  15 < 15 + 1


b/ 18<           + 16 < 20


c/ 10 <         <           < 13


Bài 5: >;<; =

2 x 5 … 5 x 2                        40 x 2 … 80 : 2

20 x 4 … 79                         30 x 2 … 20 x 4

60 : 3 … 3 x 7                      4 x 10 …. 5 x 9


***********************************


TIẾNG VIỆT


Bài 1:Tìm các tiếng:

a/ Bắt đầu bằng gi hoặc d, có nghĩa như sau:

 • Chỉ vật để cho người nằm:…………………………….

 • Chỉ sợi dùng để buộc:………………………………..

 • Trái với hay:…………………………………………

 • Tờ mỏng , dùng để viết chữ lên:…………………………..

b/ Có vần ưt hoặc ưc:

 • chỉ chỗ rất sâu mà thường đứng trên núi cao nhìn xuống ta thấy:…………

 • Chỉ động tác bỏ đi các thứ ta không cần nữa ( đồng nghĩa với quẳng đi):……

Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào?

 • Mùa thu, hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.

 • Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

a/ Hoa gạo nở đỏ rực trên những cành cây.

- Câu hỏi em đặt:……………………………………………………………

b/ Đàn cò đậu trắng xóa trên cánh đồng.

- Câu hỏi em đặt:……………………………………………………………


Bài 4: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a/ Những cây hoa héo tàn vì không được tưới nước.

b/ Vì nắng to, cánh đồng nứt nẻ.

c/ Vì ham chơi, Hà bị điểm kém.

d/ Thỏ thua rùa vì quá chủ quan.

.................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục