[01].ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021- 2022 - MÔN TOÁN 6

TÓM TẮT NỘI DUNG

 1. Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và không vượt quá 7 là:

A. B. C. D.

 1. Kết quả của phép tính bằng:

A. B. C. D.

 1. Số 19 được viết trong hệ La Mã là:

A. B. C. D.

 1. Luỹ thừa có giá trị bằng:

A. 6 B. 9 C. 18 D. 27

 1. Các số. Số nào là số nguyên tố

A. 2 B. 19 C. 29 D. Cả 3 số trên

 1. Cho tập hợp ta có:

A. B. C. D.

 1. Số là số

A. Chia hết cho 2 và 3 B. Chia hết cho 3 và 5

C. Chia hết cho 2 và 5 D. Chia hết cho 9

 1. Tìm biết thì x bằng:

A. 12 B. 2 C. 3 D. 66

 1. Số chia hết cho cả là:

A. B. C. D.

 1. Kết quả phép chia là:

A. B. C. D.

 1. Xét tập hợp , trong các số sau, bội của 14 là:

A. 48 B. 28 C. 36 D. 7

 1. Kết quả phân tích số ra thừa số nguyên tố là :

A. B. C. D.

 1. Nếu thì chia hết cho:

A. 10 B. 25 C. 5 D. 3

 1. Kết quả của phép tính bằng :

A. 71 B. 69 C. 60 D. 26

 1. Số x mà là:

A. 1 B. 4 C. 6 D.

 1. Tam giác đều ABC có:

A. B. C. D.  

 1. Cho hình bình hành ABCD có;; (AH là đường cao ứng với cạnh CD). Chu vi hình bình hành ABCD là ?

A. B. C. D.

.................

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục