[GIÁO ÁN TOÁN 10-KNTT]-BÀI 19: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 

– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm.

2. Năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Giải thích mối quan hệ giữa đồ thị hàm bậc nhất và đường thẳng.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Sử dụng mô hình hóa toán học để mô tả tình huống về khoảng cách bằng nhau, hai người gặp nhau tại một vị trí phù hợp và giải phương trình chứa căn để giải quyết vấn đề thực tế đó.

3. Phẩm chất 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

    - Kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất, vectơ, các phép toán về hệ trục tọa độ.  

    - Máy chiếu.

    - Bảng phụ.

    - Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     

1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Dẫn nhập vào bài học, tạo sự hứng thú cho học sinh.

b) Nội dung: 

Giáo viên đưa ra bài toán và đặt câu hỏi gợi vấn đề: Một máy bay cất cánh từ sân bay theo một đường thẳng nghiêng với phương nằm ngang một góc , vận tốc cất cánh là . Hình  minh hoạ hình ảnh đường bay của máy bay trên màn hình ra-đa của bộ phận không lưu. 

Hãy xác định vị trí của máy bay tại những thời điểm quan trọng (chẳng hạn: ).


c) Sản phẩm: Học sinh có thể không trả lời được 

d) Tổ chức thực hiện

Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh thực tế khi máy bay cất cánh.

GV đưa ra bài toán đặt vấn đề:

Vậy để  xác định được vị trí của máy bay người ta phải lập phương trình đường thẳng mô tả đường bay.Vậy làm thế nào có thể mô tả được đường bay của máy bay?

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1. Vecto chỉ phương của đường thẳng

a) Mục tiêu: Hình thành định nghĩa vecto chỉ phương của đường thẳng.

b)Nội dung: 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm). HS đọc tình huống mở đầu và thực hiện yêu cầu.

- Giáo viên cho học sinh quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi

Nếu chiếc xe chuyển động theo vectơ thì chiếc xe chuyển động trên con đường nào?

- Giáo viên đưa ra khái niệm vectơ chỉ phương

- HĐ vận dụng khái niệm của vectơ chỉ phương: HS VD1; VD2 theo 4 nhóm. 

VD 1: Trong mặt phẳng toạ độ, cho

 1. Hãy chỉ ra vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

 2. Những vectơ nào sau đây có thể là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB

VD 2: Cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương như hình vẽ.

 1. Vẽ thêm các vectơ chỉ phương khác của đường thẳng (d). 

 2. Đường thẳng (d) có tất cả bao nhiêu vectơ chỉ phương?

c) Sản phẩm:

- Chiếc xe chuyển động trên con đường a.

1. Vecto chỉ phương của đường thẳng

Vectơ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ nếu và giá của song song hoặc trùng với .

Nhận xét: 

 • Nếu là một vectơ chỉ phương của đường thẳng thì vectơ , cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

 • Một đường thẳng được hoàn toàn xác định nếu biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.

VD1: a.

b. Vectơ có thể là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

VD2: Một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.

d) Tổ chức thực hiện:

Chuyển giao

- Giáo viên triển khai nhiệm vụ cho học sinh

Thực hiện

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn khi cần thiết

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên gọi một học sinh đại diện cho nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

-  Giáo viên cho các HS còn lại nêu nhận xét, đánh giá. 

- Giáo viên nhận xét và chính xác hóa kiến thức.


Tiêu chí Đánh giá kết quả HĐ nhóm ....

Không 

Hoạt động sôi nổi, tích cựcTất cả các thành viên đều tham gia thảo luậnNộp bài đúng thời gianTH mở đầu

Xác định đúng hướng chuyển động của xeVD1

Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.
Xác định được vectơ nào sau có thể là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB
VD2

Vẽ thêm được 1, 2, ….. vectơ chỉ phương khác của đường thẳng (d). Xác định được đường thẳng (d) có tất cả bao nhiêu vectơ chỉ phương
2. Phương trình tham số của đường thẳng

a) Mục tiêu: Hình thành công thức và biết cách viết phương trình tham số của đường thẳng khi biết một điểm và một vecto chỉ phương và vận dụng vào bài toán

b) Nội dung:  

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm). HS đọc tình huống mở đầu và thực hiện yêu cầu.

Bài toán :  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương . Xét điểm nằm trên như  hình

a) Nhận xét về phương của hai vectơ .

b) Chứng minh có số thực sao cho .

c) Biểu diễn toạ độ của điểm qua toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ chỉ phương .

- Giáo viên đưa ra khái niệm phương trình tham số đường thẳng

- HĐ vận dụng khái niệm  phương trình tham số đường thẳng: HS VD1; VD2 theo 4 nhóm. 

Ví dụ 1: Cho đường thẳng  

 1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đường thẳng ? Tại sao?

 1. .

 1. .

 1. .

.

 1. Trong các vectơ sau, vectơ nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  Ví dụ 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ trong các trường hợp sau:

 1.   đi qua điểm và có vectơ chỉ phương .

 2. đi qua hai điểm

c) Sản phẩm:

.........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục