[GIÁO ÁN TOÁN 10-KNTT]-BÀI 21: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Lập phương trình đường tròn khi biết tọa độ tâm và bán kính hoặc biết tọa độ ba điểm thuộc đường tròn.

- Xác định tâm và bán kính khi có phương trình đường tròn.

- Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ của tiếp điểm.

- Vận dụng kiến thức về phương trình đường tròn để giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tế.

2. Về năng lực

- Tư duy và lập luận toán học: Từ định nghĩa và vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn, HS khái quát, tổng quát hóa thành các kiến thức về phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước.

- Mô hình hóa toán học: 

+ Chuyển vấn đề thực tế về bài toán liên quan đến phương trình đường tròn.

+ Sử dụng các kiến thức về phương trình đường tròn (phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến,…) để giải bài toán. 

+ Từ kết quả bài toán trên, trả lời được vấn đề thực tế ban đầu.

- Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận và sử dụng được một cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung liên quan đến phương trình đường tròn như:

+ Tìm tâm, bán kính, viết phương trình đường tròn (có tâm và bán kính cho trước, đi qua ba điểm, có tâm và tiếp xúc với đường thẳng,...)

+ Nhận biết phương trình đường tròn.

+ Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ tiếp điểm.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: 

+ Máy tính cầm tay.

+ Laptop: tìm kiếm và trình bày các hình ảnh của đường tròn trong thực tế.

+ Bảng phụ, compa,…: vẽ đường tròn.

+ Sử dụng phần mềm Geogabra để vẽ đường tròn.

3. Về phẩm chất

- Trách nhiệm: Biết chịu trách nhiệm với thành quả của cá nhân, tập thể; không đổ lỗi cho người khác. Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

- Trung thực: Học sinh biết tôn trọng kết quả của bản thân, tôn trọng lẽ phải; thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc, lên án sự gian lận.

- Chăm chỉ: Chăm làm, ham học, có tinh thần tự học, chăm chỉ tích cực xây dựng bài, nhiệt tình tham gia các công việc của tập thể, tinh thần vượt khó trong công việc.

- Nhân ái: Yêu con người, yêu cái đẹp của toán học, tôn trọng sự khác biệt, ý kiến trái chiều; sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 • Máy tính xách tay, máy chiếu.

 • Nội dung trình chiếu trên phần mềm trình chiếu, phần mềm vẽ đường tròn (Geogebra).

 • Phiếu học tập, bảng phụ, dụng cụ học tập (thước thẳng có chia khoảng, compa,...)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Học sinh thấy được đường tròn cũng viết được phương trình như đường thẳng

b) Nội dung: 

- Giáo viên cho câu hỏi: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua và có VTPT .

- Học sinh trả lời câu hỏi: Phương trình tổng quát của đường thẳng

- Giáo viên nhận xét bài làm và đặt vấn đề: Ta thấy đường thẳng d được biểu diễn thành phương trình như ở trên. Vậy một đường tròn có thể biểu diễn thành phương trình như phương trình đường thẳng không? Nếu có, thì phương trình của nó được biểu diễn như thế nào?

c) Sản phẩm: 

- Học sinh viết được phương trình tổng quát của đường thẳng.

- Học sinh thấy được đường tròn cũng viết được phương trình như đường thẳng.

d) Tổ chức thực hiện:

Chuyển giao

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh

Thực hiện

- HS thực hiện nhiệm vụ

- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh

Báo cáo thảo luận

- HS viết được phương trình đường thẳng.

- Sau khi học sinh trả lời câu hỏi thì các học sinh còn lại nhận xét.

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.

- GV đặt vấn đề và hình thành kiến thức mới.


+ Giáo viên giới thiệu nội dung bài học: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I(a;b); bán kính R ta có tìm được phương trình của đường tròn đó không? Nếu có phương trình có dạng như thế nào?

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HĐ 2.1. Phương trình đường tròn: 

a) Mục tiêu: Hình thành phương trình của một đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính.

b) Nội dung: 

H1: Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm).

Trong mp Oxy, cho đường tròn (C) có tâm bán kính R. Và

 1.  Tính độ dài đoạn .

 2. Để điểm M thuộc đường tròn (C) thì cần điều kiện gì ?

 3. Tìm hệ thức liên hệ giữa a ,b , R  và x, y để điểm M thuộc đường tròn (C)?

H2:

H3: Ví dụ 2: Đường tròn (C) có tâm, bán kính R = 2 có phương trình là:

A.   B.

C. D.

c) Sản phẩm:

H1:

a.

b.

c.

I/ Phương trình đường tròn:

1. Phương trình đường tròn:

H2:

Ta viết phương trình ở dạng

Vậy có tâm và bán kính .

Đường tròn có tâm có bán kính , nên có phương trình

H3: Đáp án D

d) Tổ chức thực hiện:

Chuyển giao

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

Thực hiện

- HS thảo luận theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ

- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

Báo cáo thảo luận

- HS nêu được biểu thức liên hệ giữa để điểm M thuộc đường tròn.

  - Mỗi nhóm lên bốc thăm để trả lời câu hỏi.

- Sau khi mỗi nhóm trả lời câu hỏi thì các nhóm còn lại nhận xét.

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.

- Chốt kiến thức và cách viết phương trình một đường tròn.

Tiêu chí đánh giá qua hoạt động 2.1 của các nhóm.

Tiêu chí

Mức 1

1 điểm

Mức 2

2 điểm

Mức 3

3 điểm

 • Hoạt động sôi nổi, tích cực.

Từ 50% đến 75% số lượng học sinh hoạt động tích cực.

Trên 75% đến 90% học sinh tham gia hoạt động tích cực

Trên 90% học sinh hoạt động tích cực

 • Tất cả các thành viên cùng tham gia hoạt động.

Từ 50% đến 75% số lượng học sinh

Trên 75% đến 90% học sinh tham gia hoạt  động

Trên 90% học sinh hoạt động

 • Phản biện của các nhóm.

Đưa được 1 ý kiến

Đưa ra được 2 ý kiến

Đưa ra 3 ý kiến trở lên.

 • Nộp bài đúng thời gian.

Nhóm thứ 3

Nhóm thứ 2

Nhóm đầu tiên

H1.

- Tính đúng IM.

Tính được

Tìm được và 

Tìm đủ  ba ý.

- Đưa ra được điều kiện .

- Đưa ra được hệ thức liên hệ

H2.

- Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C).

Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C).

Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn (C). và tìm được bán kính đường tròn (C’)

Làm đúng và đủ ba ý.

- Tìm đúng bán kính của đường tròn (C’).

- Viết được phương trình đường tròn (C’)

H3.

- Học sinh chọn đúng đáp án.


Chọn được đáp án đúng.

Chọn được đáp án đúng. Và giải thích vì sao chọn đáp án đó.

HĐ 2.2. Nhận xét: 

a) Mục tiêu: Hình thành dạng khai triển của một phương trình đường tròn. 

b) Nội dung:  

H4. Bài toán: Hãy khai triển phương trình đường tròn

H5. Ví dụ 3. Xác định toạ độ tâm và tính bán kính của đường tròn có phương trình:  

H6. Ví dụ 4: Tìm tập hợp điểm Thỏa mãn phương trình sau:

a)   b) c)

H7. Hãy tìm hệ thức liên hệ của a ,b, c  để phương trình: là phương trình đường tròn với a, b, c là các hằng số, tìm tâm và bán kính đường tròn đó theo a, b, c?

c) Sản phẩm:

H4. Phương trình   

2. Nhận xét:

H5. Ví dụ 3. Tâm . Bán kính

H6. Ví dụ 4. 

 1. Tập hợp điểm M là một đường tròn có tâm bán kính .

 2. Tập hợp điểm M là một điểm có tọa độ .

 3. Tập hợp điểm M là tập rỗng.

H7. Với điều kiện là phương trình của đường tròn có tâm bán kính .

d) Tổ chức thực hiện:

Chuyển giao

- Giáo viên cho các nhóm. 

Thực hiện

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

- GV quan sát, theo dõi các nhóm. 

Báo cáo thảo luận

- HS trả lời kết quả sau khi thực hiện nhiệm vụ.

- GV sửa chữa những sai sót cho HS khi thực hiện nhiệm vụ.

- Cho đại điện từng nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi.

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức 

Tiêu chí đánh giá qua hoạt động 2.2 của các nhóm.

Tiêu chí

Không

 • Hoạt động sôi nổi, tích cực. • Tất cả các thành viên cùng tham gia hoạt động. • Nộp bài đúng thời gian.H4.

 • Khai triển được phương tình đường trònH5. • Kết luận tập hợp điểm là đường tròn 
 • Tìm được tâm và bán kính. • Kết luận được M là một điểm. đưa đúng tọa độ điểm đó. • Tập hợp điểm M là tập rỗng.H6.

 • Trả lời đúng • Có giải thíchH7.

 • Tìm được mối liên giữa a,b,c • Học sinh tìm được tâm và bán kính theo a, b, c.
HĐ 2.3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn. 

a) Mục tiêu:

-  Hình thành công thức phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm nằm trên đường tròn. 

- Áp dụng được điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đường tròn để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn mà không cần tìm tiếp điểm.

b)Nội dung:  

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm (4 nhóm). Các nhóm xem và thực hiện yêu cầu của HĐ2.

 

- GV cho 4 nhóm đại diện trình bày sản phẩm của nhóm mình.

 - GV đưa ra định nghĩa phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên đường tròn.

- Chia lớp thành làm 4 nhóm thực hiện ví dụ 1, 2, 3

VD1: 

VD2:

VD3: 

c) Sản phẩm:

II. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn:

Nhận xét: Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và đường tròn:

Cho đường thẳng d và đường tròn (C) có tâm I và bán kính R. Khi đó d tiếp xúc với (C) (hay d à tiếp tuyến với (C))

* Bài làm của 4 nhóm:

VD1: 

VD2: Thay vào phương trình đường tròn ta được:

Nên có 2 tiếp điểm .

Đường tròn có tâm , bán kính .

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A có vec tơ pháp tuyến là: 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm B có vec tơ pháp tuyến là: 

VD3: 

Đường tròn có tâm , bán kính .

Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Vậy có 2 giá trị m thỏa đề bài là

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao

- Giáo viên triển khai nhiệm vụ cho học sinh (4 nhóm)

Thực hiện

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn khi cần thiết

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên gọi một học sinh đại diện cho nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ.

- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

  - Giáo viên cho các HS còn lại nêu nhận xét, đánh giá. 

- Giáo viên nhận xét và chính xác hóa kiến thức.


Tiêu chí Đánh giá kết quả HĐ nhóm ....

Không

Hoạt động sôi nổi, tích cựcTất cả các thành viên đều tham gia thảo luậnNộp bài đúng thời gianHĐ2

Chứng minh được điểm M thuộc (C).Tìm đúng tâm và bán kính của (C).Chỉ ra đúng một vectơ pháp tuyến của tiếp tuyếnViết đúng phương trình tiếp tuyến .VD1

Chứng minh được điểm M thuộc đường trònTìm đúng tâm và bán kính của đường tròn.Viết đúng phương trình tiếp tuyến của đường tròn VD2

Tìm ra đúng 2 tiếp điểmViết đúng 2 phương trình tiếp tuyếnVD3

Tìm đúng tâm và bán kính của đường tròn.Sử dụng đúng điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với đường tròn.Tìm được đúng m.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

.....

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục