[GIÁO ÁN TOÁN 10-KNTT]-BÀI 25: NHỊ THỨC NEWTON

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

I.1. Về kiến thức

(Yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018)

 • Khai triển được nhị thức Niu – tơn với số mũ cụ thể.

 • Tìm số hạng thứ k trong khai triển của nhị thức Niu – tơn.

 • Tìm hệ số của trong khai triển của nhị thức Niu – tơn.

 • Sử dụng nhị thức Niu – tơn tính tổng hữu hạn.

I.2. Về năng lực

- Tư duy và lập luận toán học: 

+ So sánh, tương tự hóa các tính chất của khai triển ; để suy ra các tính chất của khai triển ; .

+ Từ các trường hợp cụ thể, HS khái quát, tổng quát hóa thành các kiến thức về khai triển .

- Mô hình hoá Toán học

+ Chuyển vấn đề thực tế về bài toán liên quan đến nhị thức Niu-tơn.

+ Sử dụng các kiến thức về nhị thức Niu-tơn để giải bài toán.

+ Từ kết quả bài toán trên, trả lời được vấn đề thực tế ban đầu.

- Giao tiếp toán học: Trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận và sử dụng được một cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung liên quan đến khai triển nhị thức Niu-tơn như:

+ Khai triển nhị thức Niu-tơn.

+ Tìm số hạng thứ k trong khai triển nhị thức Niu-tơn

+ Tìm số hạng, hệ số của trong khai triển nhị thức Niu-tơn.

+ Sử dụng nhị thức Niu – tơn tính tổng hữu hạn.

- Sử dụng công cụ và phương tiện học toán

+ Máy tính cầm tay: Tính chỉnh hợp, tổ hợp.

+ Điện thoại/laptop: tìm kiếm và các dạng toán được đề cập đến và hướng xử lý.

+ Bảng phụ, thước …

I.3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ : Tích cực hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

- Trung thực: Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

- Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc mà bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 • Máy tính xách tay, máy chiếu, điện thoại thông minh (lớp từ 32-40 HS chia thành 8 nhóm).

 • Phiếu học tập, bảng phụ, dụng cụ học tập.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Giúp học sinh thư giãn, giải trí trước khi vào bài mới cũng gây hứng thú cũng như tạo nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức về hàm số nhị thức Niu-Tơn.

b) Nội dung: 

Giáo viên hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết

H1: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các hằng đẳng thức

H2: Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở:  Em thử nêu công thức tính ?

c) Sản phầm: 

Câu trả lời của HS

L1- Nêu được các hằng đẳng thức:

; . .

L2- Không khai triển được ?

d) Tổ chức thực hiện:

*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi, học sinh nêu các phương án trả lời.

- GV đánh giá phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.

- Dẫn dắt vào bài mới.

+Có công thức tổng quát để khai triển   được gọi là công thức nhị thức Niu - tơn. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức này.

 

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN

HĐ1. HÌNH THÀNH (XÂY DỰNG) CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN

a) Mục tiêu: Hình thành công thức và biết nhận biết, áp dụng công thức nhị thức Niu- tơn vào khai triển  biểu thức, chứng minh đẳng thức, mệnh đề toán học.

b) Nội dung: Từ kiến thức về các hằng đẳng thức bậc hai, bậc ba, HS phát hiện quy luật và dự đoán về công thức nhị thức Niu-tơn, từ đó hình thành kiến thức mới và áp dụng làm các ví dụ.

     

 H1: Nhắc lại kiến thức cũ .

 • H1.1: Nhắc lại công thức và cách dùng Casio để tính ?

 • H1.2: Tính

 

 • H1.3: Nhắc lại các hằng đẳng thức

H2: Hình thành công thức mới

 • H2.1: Cho HS nhận xét về số mũ của trong khai triển

So sánh hệ số các số hạng với  .

 • H2.2: Dự đoán công thức ?

H3: Rút ra hệ quả và các chú ý

H4: HS thực hiện các ví dụ:

 • H4.1: Thực hiện VD1

 • H4.2: Thực hiện VD2

 • H4.3: Thực hiện VD3

c) Sản phẩm:

1. Công thức nhị thức Niu – tơn:

(1), quy ước

Công thức này gọi là công thức nhị thức Niu – tơn (gọi tắt là nhị thức Niu - tơn)

* Hệ quả :

* Chú ý: Ở vế phải của công thức (1);

- Số các hạng tử là n + 1

- Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng các mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n.

- Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.

- Số hạng tổng quát là

- Số hạng thứ k + 1 là: Tk+1=

* VD1: Khai triển biểu thức: ?

Giải

=

* VD2: Tìm hệ số của x5 trong khai triển .

Giải:

  Các số hạng của nhị thức đều có dạng :

  Số mũ là 5 tương ứng với :  12 – k = 5  => k = 7

  Vậy hệ số của x5 là:   

*VD3 : Chứng tỏ với ta có:

Giải :

Kí hiệu :

Theo hệ quả ta có : ;  

Từ đó suy ra .

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao


-HS nhắc lại kiến thức cũ, từ đó giáo viên dẫn dắt học sinh tìm ra quy luật để dự đoán công thức

Thực hiện

-Đối với H1;H2;H3: HS suy nghĩ độc lập, GV chọn HS có câu trả lời nhanh nhất,các HS còn lại đánh giá, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.GV là người nhận xét cuối cùng và chính xác hoá kiến thức.

-Đối với H4.1;H4.2: HS thảo luận theo nhóm (4 nhóm); làm việc trên bảng phụ,đại diện nhóm trình bày sản phẩm..Các nhóm nhận xét chéo, rút ra kiến thức chính xác.

-Đối với H4.3: HS thảo luận cặp đôi; GV chọn HS có câu trả lời nhanh nhất,các HS còn lại đánh giá, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.GV là người nhận xét cuối cùng và chính xác hoá kiến thức

Báo cáo thảo luận


- HS nêu bật được công thức nhị thức Niu-tơn

 - Đại diện nhóm treo bảng nhóm trình bày lời giải cho VD1 và VD2

 - 1 HS  trình bày ví dụ 3 ở bảng chính

 - HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp


- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm và HS, ghi nhận và tuyên dương nhóm, học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức và phương pháp thực hiện các dạng bài tập trong các ví dụ


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức về khai triển nhị thức Niu- tơn để giải các bài toán cơ bản: Khai triển nhị thức Niu- tơn, tìm số hạng thứ k trong khai triển nhị thức Niu- tơn, số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niu- tơn, áp dụng nhị thức Niu-tơn tính tổng, vận dụng thực tế vào bài tính dân số ....


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục