[GIÁO ÁN TOÁN 10-KNTT]-BÀI 4: HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nhận biết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Biết biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

- Vận dụng kiến thức hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

2. Năng lực:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Lý giải tìm ra được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

- Năng lực giao tiếp toán học: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm;

có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Thiết lập được các bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Tương tác trực tiếp trên các phần mềm toán học như: geogebra,…

3. Phẩm chất 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

    - Kế hoạch bài dạy.

    - Máy chiếu.

    - Bảng phụ, phấn, thước kẻ, dụng cụ học tập.

    - Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Tạo sự chú ý, gợi mở từ đó hình thành hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

b) Nội dung: Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: Điều hòa hai chiều

Điều hòa một chiều

Giá Mua Vào

20 triệu đồng/ 1 máy

10 triệu đồng/ 1 máy

Lợi Nhuận Dự Kiến

3,5 triệu đồng/ 1 máy

2 triệu đồng/ 1 máy


Các nhóm thực hiện nhiệm vụ sau:c) Sản phẩm: Là câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

*) Chuyển giao nhiệm vụ : -  GV giới thiệu một bài toán thực tế về sự tối ưu trong lĩnh vực kinh tế.

                                             -  GV chia lớp thành 4 nhóm. 

                                             -  HS nhận nhiệm vụ.

*) Thực hiện:  - Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung của đề bài. 

*) Báo cáo, thảo luận:  - Gv gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi nhận xét.

                                       - Các nhóm đặt ra câu hỏi phản biện để hiểu hơn vấn đề.

*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 

- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.

- Dẫn dắt vào bài mới.

 Đặt vấn đề: - Dạng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là gì?

                     - Cách biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2.1:  HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

a) Mục tiêu: Đưa ra hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung: Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: 

điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều:  với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỷ đồng.


Điều hòa hai chiều

Điều hòa một chiều

Giá Mua Vào

20 triệu đồng/ 1 máy

10 triệu đồng/ 1 máy

Lợi Nhuận Dự Kiến

3,5 triệu đồng/ 1 máy

2 triệu đồng/ 1 máy

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. 

Nếu là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh mỗi loại bao nhiêu máy để lợi nhuận thu được là

lớn nhất ?

c) Sản phẩm: 

- Các câu trả lời của học sinh. 

Dự kiến: Đ1:

               Đ2:

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Cặp số là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi đồng thời là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục