[GIÁO ÁN TOÁN 10-KNTT]-Bài 9: TÍCH CỦA VÉC TƠ VỚI MỘT SỐ

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức: 

 • Thực hiện được phép toán tích của một vectơ với một số.

 • Mô tả được tính chất hình học bằng vectơ: trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.

 • Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích hiện tượng có liên quan đến vật lý (điểm khối tâm của hệ vật).

2. Về năng lực

 • Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh thảo luận nhóm, báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá chéo các nhóm.

 • Năng lực tư duy và lập luận toán học: Học sinh biết xác định được tích một vectơ với một số; mô tả được tính chất hình học bằng vectơ. 

 • Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh giải quyết được yêu cầu các bài toán được đưa ra.

3. Về phẩm chất

 • Chăm chỉ trong công tác chuẩn bị bài ở nhà và các hoạt động tại lớp.

 • Trách nhiệm trong quá trình hoạt động nhóm và với kết quả chung của nhóm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 • KHBD, SGK Toán 10 chương trình GDPT 2018.

 • Thước đo chiều dài, các viên bi bán kính khác nhau, cân đo khối lượng, cánh tay đòn, trụ đỡ.

 • Bài tập …..

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 

Tiết 1

Mục tiêu: Gây tò mò, hứng thú, dẫn nhập vào bài học.

Nội dung

Sản phẩm

Phương án đánh giá

Đặt 2 viên bi có khối lượng khác nhau lên 2 đầu của một cánh tay đòn. Xác định vị trí đặt trụ đỡ tam giác trên cánh tay đòn sao cho cánh tay đòn ở trạng thái cân bằng.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Học sinh xác định được điểm đặt giá đỡ cách đầu của cánh tay đòn bao nhiêu.

Câu trả lời của học sinh. Thái độ học tập, làm việc nhóm.

Công cụ đánh giá: Bảng kiểm.


Tổ chức thực hiện.

Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ

GV: Quan sát các nhóm và đôn đốc các nhóm thực hiện theo yêu cầu. 

Học sinh: Các nhóm thảo luận, thực hành để tìm được kết quả trả lời cho yêu cầu bài toán.

Báo cáo kết quả

Các nhóm thực hiện cách đặt vị trí giá đỡ sao cho khi đặt 2 viên bi lên 2 đầu cánh tay đòn thì cánh tay đòn ở trạng thái cân bằng.


Đánh giá hoạt động này bằng BẢNG KIỂM vào thời điểm hoàn thành nội dung, tại lớp học. 

TIÊU CHÍ

XÁC NHẬN

Không

Tất cả các thành viên tham gia thảo luận.Tất cả các thành viên tham gia nhiệt tình.Nộp sản phẩm đúng thời gian quy địnhThống nhất kết quả chung.Giải thích thành công nhiệm vụ.

 1. Tích vectơ với một số.

Mục tiêu:

 • Hiểu được định nghĩa tích một vectơ với một số.

 • Biết đuợc điều kiện để hai vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng.

Nội dung

Sản phẩm

Phương án đánh giá

Bài toán 1. Cho vec tơ AB=a. Hãy xác định điểm C sao cho BC=a

 1. Tìm mối quan hệ giữa a+aAB.

 2. Nhận xét về độ dài và hướng của a+a so với a?

Bài toán 1. 

 1. a+a bằng “hai” vec tơ AB.

 2. a+a=2a

 a+a cùng hướng a.


Câu trả lời của học sinh. Thái độ học tập, làm việc nhóm.

Công cụ đánh giá: Bảng kiểm.

Câu hỏi 1. 1aa có bằng nhau không?

Câu hỏi 1. 1a=a .

Bài toán 2. Trên một trục số, gọi O, A, M, N tương ứng biểu thị các số 0; 1; 2; -2

Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ

Mô tả được tạo tự động

 1. Hãy nêu mối quan hệ về hướng và độ dài của mỗi vec tơ OM, ON với vec tơ a=OA

 2. Viết đẳng thức thể hiện mối quan hệ giữa hai vec tơ OMOA

Bài toán 2.

 1. OM cùng hướng OA và  OM=2OA;

 ON ngược hướng OA và  ON=2OA

 1. OM=2OA.


Câu hỏi 2. -a-1a có mối quan hệ gì?

Câu hỏi 2. -a=-1a


Tổ chức thực hiện.

....

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục