[TOÁN 11]. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC [TỰ LUẬN+TRẮC NGHỆM] ( Giải chi tiết)[BỘ 1]

TÓM TẮT NỘI DUNG

BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC


A. KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA CẦN CẦN NẮM

I. HÀM SỐ  

Hàm số  

Hàm số  

- Tập xác định:  

- Tập giá trị:  

- Là hàm số lẻ

- Hàm số tuần hoàn chu kì  

- Đồng biến trên mỗi khoảng

- Nghịch biến trên mỗi khoảng

- Đồ thị là đường hình sin


- Tập xác định:  

- Tập giá trị:  

- Là hàm số chẵn 

- Hàm số tuần hoàn chu kì  

- Đồng biến trên mỗi khoảng- Nghịch biến trên mỗi khoảng- Đồ thị là đường hình sinII. HÀM SỐ

Hàm số  

Hàm số  

- Tập xác định:  

- Tập giá trị:  

- Là hàm số lẻ

- Hàm số tuần hoàn chu kì  

- Đồng biến trên mỗi khoảng xác định

- Đồ thị: 

- Tập xác định:  


- Tập giá trị:  

- Là hàm số lẻ

- Hàm số tuần hoàn chu kì  

- Nghịch biến trên mỗi khoảng xác định

- Đồ thị: 


B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng toán liên quan đến tập xác định, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, tính đơn điệu, tập giá trị của hàm số lượng giác


PHẦN 1: CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm tập xác định của hàm số:  

Lời giải

Hàm số xác định  

Vậy tập xác định của hàm số  

Ví dụ 2. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau: 

a.  

b.  

Lời giải

a. Tập xác định của hàm số:  

+  

+  

Vậy hàm số lẻ.

b. Tập xác định của hàm số:  

+  

+  

c. Vậy hàm số chẵn.

Ví dụ 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a.  

b.  

c.

Lời giải

a.  

Vậy  

 

b. Ta có  

 

Vậy  

 

c. Ta có

Vậy  

 

Ví dụ 4. Tìm để hàm số xác định trên .

Lời giải

Hàm số xác định

Đặt  

 

x

1

+

y

2Dựa vào bảng biến thiên suy ra .


Ví dụ 5. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số .

Lời giải

Ta có: 

Dấu bằng xảy ra  khi  

Vậy GTLN của hàm số bằng 1.PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. [1D1-1.5-3] Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có

 

Vậy  

Câu 2. [1D1-1.5-2] Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có

 Vậy  


Câu 3. [1D1-1.5-3] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có

 

..........

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  


 >>TẢI VỀ FILE PDF<<                       >>TẢI VỀ FILE WORD<<

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục