[TOÁN 2-CTST].BỘ ĐỀ ÔN TẬP KÌ 2-TOÁN 2[CTST]

TÓM TẮT NỘI DUNG

Phần Trắc nghiệm

A : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số 451 đọc là là: 

A. Bốn trăm năm mươi mốt              B.Bốn trăm năm mươi một                 C. Bốn năm một

Câu 2.Trong phép tính 16 : 2 = 8 thì 8 được gọi là : 

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Câu 3: Số điền vào chỗ chấm là: 1 giờ = …….. phút  


                 A.12                         B. 20                        C. 30                       D. 60

Câu 4: a. Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là

 A.  100                          B. 101                         C. 102                        D. 111

Câu 5. Thứ 3 tuần này là ngày 5 tháng 4, thứ 3 tuần sau là ngày mấy ?

A.12 B.9 C.11 D.10

Câu 6. Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ...... số tiếp theo điền vào chỗ chấm là

       A. 22                       B . 23                            C. 33                           D. 34

Câu 7. Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là: 

      A. 17                          B. 18                         C. 19                             D. 20

Câu 8. Giá trị của chữ số 8 trong 287 là

A. 800                             B. 8                               C.80                             D. 87

Câu 9. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là: 

      A. 98                       B. 99                             C. 100                           D. 101

 Câu 10: Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: 

             A. cm                         B. km                       C. dm                       D. m

Câu 11. Số gồm:  5 trăm, 1 chục và 0 đơn vị được viết là:

A. 510            B. 501              C. 105            D. 150

Câu 12. Kết quả của dãy tính  5 × 7 + 25 là:

A. 50              B. 40                 C. 60               D. 70

Câu 13. Mẹ đến chỗ làm lúc 8 giờ sáng. Lúc 17 giờ mẹ về nhà. Mẹ đã ở chỗ làm số giờ là:

A. 25 giờ B. 9 giờ C. 8 giờ D. 24 giờ

Câu 14. Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số với số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 100 B. 99 C. 899 D. 199

Câu 15. Có 4 chục kg gạo chia đều vào 5 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

A. 8 kg B. 20 kg C. 9 kg D. 

B. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Câu 1.Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống   

A.Có  4 hình tam giác, 3 hình chữ nhật. 

B. Có 2 hình tam giác, 2 hình chữ nhật


Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số gồm 3 trăm, 7 chục viết là:  

      A.307                      B. 370

Câu 3: Đúng điền Đ, Sai điền S: Số liền trước số 342 là

            A. 341                           B. 343                


   Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

    A. 50 :  10  = 5                  B. 2 x 9 = 19              C.40 : 5 = 8                         D.20 : 4 = 8              

Câu 5 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

757 = 700 + 57                                                     450 = 400 + 50         

548 = 500 + 40 + 8                                               804 = 800 + 4                    

   Câu 6 : Đúng ghi Đ , sai ghi S

1 km = 1000 m                    30dm = 3m              2km = 200m                   5 km = 500 cm           

Câu 7:Đúng ghi Đ, sai ghi S. Đồng hồ bên chỉ:

A. Đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút. 

B. Đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút.

C. Đồng hồ chỉ 3 giờ 10 phút. 

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S Mẹ đi làm về lúc 17 giờ. An đi học về lúc 16 giờ 30 phút.

Mẹ về sớm hơn An về sớm hơn

Câu 9:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Có 30 kg ngô chia đều vào 5 bao. Mỗi bao có:

          A. 6 kg ngô B. 4 kg ngô


Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 100 + 90 +  8 = 198                                      b. Một trăm hai mươi năm


C.  Nối đúng 

Câu 1.

1.

2.

3.

4.


A. 5 giờ 15 phút

B. 8 giờ rưỡi

C. 15 giờ 30 phút

D. 10 giờ

Câu 2. Mỗi đồ vật sau thuộc hình khối gì? 


IMG_256
Câu 3: Nối mỗi số với cách đọc của số đóCâu 4.Nối ô trống với phép toán thích hợp

                                                      29 <            <   42
D. Điền số  vào chỗ chấm 

Câu 1: Cho các số 427; 242; 369; 898 

a. Số lớn nhất là: ...............          b.Số lớn nhất hơn số bé nhất là: ...................................

...............

XEM TRƯỚC BẢN ĐẦY ĐỦ  

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục