[TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 9]-CHỦ ĐỀ 6. SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

 • File Tài liệu này thuộc bộ tài liệu TRẮC NGHIỆM TOÁN 9 THEO CHỦ ĐỀ
 • File Tài liệu có định dạng word và pdf, Quý vị có thể tải file PDF để sử dụng ngay hoặc file Word về để chỉnh sửa theo ý
 • Link tải tài liệu ngay dưới phần XEM TRƯỚC NỘI DUNG
 • XEM TRƯỚC NỘI DUNG

  Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba
  Chủ đề 1. Căn bậc hai
  Chủ đề 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
  Chủ đề 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
  Chủ đề 4. Rút gọn biểu thức chứa căn
  Chủ đề 5. Căn bậc ba
  Chủ đề 6. Tổng hợp câu hay và khó chương I
  Chương II. Hàm số bậc nhất
  Chủ đề 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất
  Chủ đề 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
  Chủ đề 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
  Chủ đề 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
  Chủ đề 6. Tổng hợp câu hay và khó chương II
  Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  Chủ đề 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  Chủ đề 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  Chủ đề 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  Chủ đề 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
  Chủ đề 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
  Chủ đề 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  Chủ đề 7. Tổng hợp câu hay và khó chương III
  Chương IV. Phương trình bậc hai một ẩn
  Chủ đề 1. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax2
  Chủ đề 2. Phương trình bậc hai một ẩn.công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  Chủ đề 3. Công thức nghiệm thu gọn
  Chủ đề 4. Hệ thức vi-ét và ứng dụng
  Chủ đề 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai
  Chủ đề 6.  Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol
  Chủ đề 7. Giải toán bằng cách lập phương trình
  Chủ đề 8. Hệ phương trình đối xứng
  Chủ đề 9. Sự tương giao của đường thẳng và parabol

 • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
 • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
 • Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục