CÔNG VĂN 5512-BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

  • Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
  • XEM TRƯỚC NỘI DUNG

  • Nếu bạn nhận thấy Tài liệu, Sách trên website hữu ích có thể ủng hộ TAILIEUVIP.NET để có thêm động lực và kinh phí duy trì website. Số tài khoản: 5604205071729 (Ngân hàng AGRIBANK)-Chủ tài khoản: LAM THI BACH
  • Tài liệu, sách được chia sẻ trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn.Nếu bạn là tác giả hoặc nắm giữ bản quyền, không muốn chia sẻ công khai, hãy liên hệ để TAILIEUVIP.NET ngay lập tức gỡ xuống.
  • Đăng nhận xét

    Cùng chuyên mục